Terms of Use

hangisidir.com Kullanım Koşulları ve Sözleşmesi

hangisidir.com kullanıcı sözleşmesi (Bundan sonra "sözleşme" olarak anılacaktır), hangisidir.com ile hangisidir.com'a üye olacak ya da ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca "kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

1. hangisidir.com, üyelerine paylaşım, beğeni ve yorum yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal ağdır.
2. Kullanıcı, hangisidir.com'a üye olarak veya ziyaretçi olarak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
3. Kullanıcı, hangisidir.com'u ziyaret ederek bu sözleşmeyi, hangisidir.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü koşula ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
4. Bir Kullanıcının hangisidir.com'a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, belli içeriklere oy vermesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak hangisidir.com'a üye olması gerekmektedir.İçerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer alamaz. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturamaz.
6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
7. Kullanıcı, hangisidir.com'a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, hangisidir.com'un Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere hangisidir.com'un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin hangisidir.com tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
8. hangisidir.com üyeleri tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca hangisidir.com'a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen üyelik hesapları silinebilir.
9. hangisidir.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere tüm haklar hangisidir.com'a aittir.
10. hangisidir.com'da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra hangisidir.com tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
11. hangisidir.com'da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca "içerik" olarak anılacak olup; bu içerikler, hangisidir.com'a üyeler tarafından girileceği gibi hangisidir.com editörleri tarafından da girilebilir.
12. hangisidir.com'a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından hangisidir.com'a eklenen, yüklenen her türlü içerik, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
13. hangisidir.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden hangisidir.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Böyle bir durumda kullanıcı, hangisidir.com'dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.
14. hangisidir.com, kullanıcıdan gelen içeriği, reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
15. hangisidir.com'da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, hangisidir.com'da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, hangisidir.com'da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
16. hangisidir.com'da yayınlanan hiçbir içerik, üçüncü kişiler tarafından, yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
17. Kullanıcı, hangisidir.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
18. Kullanıcı, hangisidir.com tarafından talep edilmeden ve/veya hangisidir.com'dan yazılı onay almaksızın ve/veya hangisidir.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın hangisidir.com'da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. hangisidir.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa hangisidir.com ile iletişim kurunuz.
19. hangisidir.com, hangisidir.com'un belli alanlarını veya kategorilerini, hangisidir.com'da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
20. hangisidir.com'a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
21. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin hangisidir.com'u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve hangisidir.com'a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; hangisidir.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
22. Kullanıcının bu sözleşmeye aykırı davranması, hangisidir.com'u kullanırken ya da hangisidir.com'a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, hangisidir.com'da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya hangisidir.com'un gerekli görmesi halinde hangisidir.com'u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda hangisidir.com'nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
23. hangisidir.com'da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için hangisidir.com'un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, hangisidir.com'da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması hangisidir.com'un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
24. Kullanıcı, hangisidir.com'da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını hangisidir.com'a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu sözleşmenin 23. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı hangisidir.com'un yazılı onayına tabidir.
25. Kullanıcının yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı hangisidir.com'un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
26. hangisidir.com'un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı hangisidir.com'un sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple hangisidir.com'dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
27. hangisidir.com, hizmetlerinin yapısını kullanıcıya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
28. hangisidir.com'da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya hangisidir.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda hangisidir.com'un sorumluluğu bulunmamaktadır.
29. hangisidir.com'un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, hangisidir.com'un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. Bu sebeple; kullanıcının verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
30. Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
31. Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
32. Tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
33. Bu Sözleşme, hangisidir.com'a yeni özellikler eklendikçe veya hangisidir.com kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, kullanıcının hangisidir.com'u her ziyaret edişinde bu sözleşme'yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.